Privacybeleid


Welkom bij GetMine (“GetMine”, “wij”, “ons”, “onze”). Met GetMine kun je op basis van foto’s of afbeeldingen schoenen vinden binnen bij ons aangesloten webshops. GetMine is een dienst van SIMON B.V. Eindhoven.

  • Ons Privacybeleid legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen in relatie tot onze mobiele diensten en website (collectief de “Dienst”), en jouw keuzes over het verzamelen en gebruiken van jouw informatie.
  • Door gebruik te maken van onze Dienst geef je aan te begrijpen en ermee akkoord te zijn dat wij een platform bieden waarmee jij zoekt door afbeeldingen of foto’s van schoenen (“Afbeeldingen”) aan ons aan te leveren.
  • Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die van onze Dienst gebruik maken (“Gebruikers”).

Welke informatie wij verzamelen

  • Alle Afbeeldingen die wij ontvangen slaan wij anoniem op. Deze Afbeeldingen gebruiken wij alleen om ons zoekalgoritme te kunnen verbeteren. De opgeslagen afbeeldingen kunnen wij dus achteraf ook niet herleiden naar het mobiele toestel of de Gebruiker die de afbeelding verzonden heeft.
  • Wij verzamelen verder geen informatie van onze Gebruikers.

Delen van je informatie

We delen geen verzamelde Afbeeldingen met derden, of maken deze op enig andere wijze openbaar.

Cookies

Onze Dienst maakt geen gebruik van eigen cookies op jouw device. Als je doorklikt naar een bij ons aangesloten webshop voor een specifieke schoen, loopt dit wel via een tussenpartij “AWIN” (www.awin.com). Deze partij houdt bij dat je van GetMine komt, en doet dit ondermeer via cookies. Over de inhoud van deze cookies hebben wij geen controle, noch inzage.

Andere websites en services

Hou er rekening mee dat ons Privacybeleid niet van toepassing is op andere websites of diensten, zoals de webshops waarnaar onze Dienst doorverwijst.